tel. 605-308-665

Instytut

Ceny Kosztorysowe Budownictwa

Eurocenbud

Firma KOPRIN poprzez Instytut Norm i Cen Kosztorysowych Budownictwa wydaje zbiór cen rynkowych przygotowanych przez ekspertów kosztorysowania z całej Polski, na który składają się:

  • ceny jednostkowe robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm (Euro-CPK),
  • ceny jednostkowe zagregowanych pozycji kosztorysowych (Euro-CRB),
  • ceny materiałów i sprzętu do kosztorysowania szczegółowego (Euro-MS).

Cenniki służą m.in. do tworzenia kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów inwestorskich dla zamówień publicznych.
Publikowane ceny robót można dostosować do warunków regionalnych lub zakładowych zmieniając stawki robocizny, narzuty i stosując własne (regionalne) mnożniki do cen materiałów i sprzętu.

Ceny pozycji katalogowych Euro-CPK

Informator zawiera ceny jednostkowe robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm.
Cenniki służą m.in. do tworzenia kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów inwestorskich dla zamówień publicznych.

Ceny robót budowlanych Euro-CRB

Informator zawiera ceny jednostkowe zagregowanych pozycji kosztorysowych dla robót budowlanych i remontowych dla budownictwa jednorodzinnego.
Cenniki służą m.in. do tworzenia kosztorysów ofertowych oraz kosztorysów inwestorskich dla zamówień publicznych.

Informator cen materiałów i sprzętu Euro-MS

Informator zawiera ceny materiałów i sprzętu do kosztorysowania szczegółowego.

Źródło